Filiálny kostol Sekule – história

Rímskokatolícky kostol zasvätený Narodeniu Panny Márie predstavuje historizujúcu novogotickú stavbu bazilikárneho typu, pochádzajúcu z roku 1878. Trojloďová stavba korpusu kostola s vyššou a širšou hlavnou loďou má polygonálne uzatvorené kňazište s opornými piliermi so strieškami. V interiéri kostola je hlavná loď s plochým pravouhle homework doer online free čiernym stropom otvorená do bočných lodí, polkruhovo ukončenými arkádami, ktoré sú aj pod chórom. Pristavaná štvorboká hranolová veža je uzatvorená polygonálnou strechou. Vnútorné vybavenie kostola pochádza z obdobia jeho postavenia. Na hlavnom oltári je obraz Narodenia Panny Márie s výjavom matky a otca s dieťaťom od neznámeho autora. Na rímse kňazišťa, v miestach pri začiatku rebier klenby, sú umiestnené pokruhové mozaiky s námetom štyroch evanjelistov. Aj ďalšie bočné oltáre sv. Dominika s pozostatkami troch košických mučeníkov a sv. Srdca sú vyzdobené obrazmi od neznámeho autora. V ohradenom areáli kostola sa nachádza pomník sv. Jána Nepomuckého s barokovo dynamickou kolorovanou postavou svätca, pochádzajúci podľa nápadného vročenia z roku 1797.Comments are closed.